Oudergebedsteam

Op onze basisschool is er een oudergebedsteam actief. Juf Aline coördineert het oudergebedsteam. Het gebedsteam komt samen om te bidden voor de leerlingen, leerkrachten en de school. Leerlingen en leerkrachten dragen zelf hun gebedspunten aan.

Als u als ouder/verzorger gebedspunten wil doorgeven, dan kan dat op het volgende mailadres: oudergebedsteam@gavescholen.nl

Wilt u ook graag meebidden, dan bent u welkom op elke eerste vrijdag van de maand, op de vakanties na. We komen samen in de directiekamer van onze school.
U kunt uiteraard ook eerst een mailtje sturen naar juf Aline of contact opnemen met een lid vanuit het oudergebedsteam:

Marieke de Vries (moeder van Levi en Ruben)
mariekedevries@tbdv.nl

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil”. 1 Johannes 5: 14