Schooltijden

De woensdagmiddag en de vrijdagmiddag zijn de kinderen van de onderbouw (groepen 1 t/m 4) vrij. De bovenbouw is woensdagmiddag alleen vrij.

De ouders van groep 1 en 2 mogen hun kinderen bij de betreffende groep brengen waarna de leerkracht hem/haar bij de deur over zal nemen en evt. naar de plaats zal brengen. De kinderen worden aan het eind van de schooltijd naar buiten gebracht.

De schoolbel zal 5 minuten voor het begin van de morgen- of middagles gaan. Zo kunnen de leerkrachten om 8.30 en 13.15 direct beginnen.