Schooltijden

Op deze pagina ziet u de schooltijden, zoals we deze hanteren. Wij gaan daarbij uit van het volgende lestijdenmodel:

Groep 1 en 2:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.25 - 14.25 uur
  • woensdag: 8.25 - 12.10 uur
  • vrijdag: 8.25 - 11.40 uur

Groep 3 t/m 8

De woensdag- en de vrijdagmiddag zijn de kinderen van de onderbouw (groepen 1 t/m 4) vrij. De bovenbouw is alleen woensdagmiddag vrij.

Tussen de middag wordt er in de groep met de leerlingen gegeten. Tevens is er een apart speelmoment op het schoolplein.

De ouders van groep 1 en 2 mogen hun kinderen bij de betreffende groep brengen, waarna de leerkracht hem/haar bij de deur over zal nemen en evt. naar de plaats zal brengen. De kinderen worden aan het eind van de schooltijd naar buiten gebracht.

De schoolbel zal 5 minuten voor het begin van de morgenles gaan. Zo kunnen de leerkrachten om 8.25 uur (groep 1 en 2) óf 8.30 uur (groep 3 t/m 8) direct beginnen.