Ouderbetrokkenheid

Hoe ouders worden betrokken

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is dit ook verwoord in de visie van onze organisatie in onze school. Zeker ook binnen het concept van handelingsgericht werken is dit zeer belangrijk. Samen met u zijn wij verantwoordelijk voor uw kinderen. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast. Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouderportaal

In het ouderportaal kunt u de gegevens van uw kind(eren) bekijken. Uw NAW gegevens, de cijfers van uw kind, het rapport, eventuele handelingsplannen en het jaarrooster. Zo kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Daarnaast kunt u de notities bekijken die er gemaakt worden door de leerkracht, remedial teacher of intern begeleider. Na elke contactavond wordt er een kort verslag geschreven door de leerkracht met de eventueel gemaakte afspraken. U kunt deze notities thuis in het ouderportaal bekijken en u kunt op de notities reageren. Uw reactie komt dan in het ouderportaal te staan en in ons administratiesysteem. Een reactie is snel geschreven en zeker als daar enige emotie bij komt kijken. In dat geval is het vaak beter om met de leerkracht in gesprek te gaan.

Open inloop

Iedere dinsdag en vrijdag is er van 8.25 uur tot 8.40 uur in de groepen 1 en 2 een open inloop voor alle ouders. Ouders kunnen één van deze momenten kiezen, zodat ze iedere week één keer kunnen kijken bij hun zoon of dochter. Voor de groepen vanaf groep 3 is er elke eerste dinsdag van de maand en derde donderdag van de maand een open inloop. Tijdens deze inloop ziet u wat er allemaal in de klas gebeurt, u kunt samen met uw kind een spelletje doen, vragen stellen aan de leerkracht of uw kind helpen met zelfstandig werken.

Een kind laat zichzelf pas echt zien, als het zich gezien voelt.

Juf Rodenburg
Leerkracht

Informatievoorziening

Aan het begin van het jaar wordt er een informatieavond gehouden. Op deze avond vertelt de
leerkracht wat er voor het aankomende schooljaar op het programma staat.
Rond elk rapport zijn er contactavonden waarop de ouders met de leerkracht(en) van hun kind spreken.
Daarnaast is het altijd mogelijk even de school binnen te lopen en iets aan een leerkracht te vragen of
een afspraak te maken. Ook zal de remedial teacher, veelal via de eigen groepsleerkracht, ouders op de
hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen, gericht op de verdere toekomst van het kind.
Elke laatste woensdag van de maand krijgen ouders een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie.

Parro

In deze app is het zeer eenvoudig om een bericht te sturen naar alle ouders of naar een enkele ouder.
Ouders kunnen ook een bericht naar de leerkracht sturen (bijv. “Mijn kind kan niet meedoen met gym,
want …”). Daarnaast kunnen ouders de agenda van de school bekijken via de app en worden de 10-
minuten gesprekken ingepland via Parro.