Schooltijden

Continurooster

Op De Bron werken we met het continurooster. In de praktijk betekent dat alle leerlingen tijdens de middagpauze op school overblijven. De leerlingen lunchen in hun eigen lokaal met de leerkracht. De middagpauze is korter dan bij het traditionele schoolrooster, maar dat betekent wel dat de leerlingen eerder naar huis kunnen aan het einde van de schooldag.

Bij ons continurooster hebben de kinderen woensdagmiddag vrij. Daarnaast hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 ook de vrijdagmiddag vrij.

Omdat de middagpauze deel uitmaakt van de onderwijstijd, is de school verantwoordelijk voor het toezicht. Tijdens de lunch is dit de eigen leerkracht. En tijdens het buitenspelen lopen, zowel een leerkracht als ouders, pleinwacht.

Schooltijden

Groep 1, 2, 3 en 4

  • maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 – 14.30 uur
  • woensdag: 8.30 – 12.15 uur
  • vrijdag: 8.30 – 11.45 uur

Groep 5 t/m 8

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
  • woensdag: 8.30 – 12.15 uur
Wegbrengen groep 1 en 2

De ouders van groep 1 en 2 mogen hun kinderen bij de betreffende groep brengen, waarna de leerkracht hem/haar bij de deur over zal nemen en evt. naar de plaats zal brengen. De kinderen worden aan het eind van de schooltijd naar buiten gebracht.

Schoolbel

De schoolbel zal 5 minuten voor het begin van de morgenles gaan. Zo kunnen de leerkrachten om 8.25 uur (groep 1 en 2) óf 8.30 uur (groep 3 t/m 8) direct beginnen.