Het onderwijs in
groep 1 en 2

Binnen ons kleuteronderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en uitgedaagd worden. Kleuters moeten zich kunnen ontwikkelen, passend bij hun leeftijd en niveau. We werken op onze school met “Onderbouwd”. Deze methode zorgt ervoor dat we thematisch en doelgericht werken. We houden de ontwikkeling van de kleuters bij in Onderbouwd Online, zodat we voor elke leerling een passend lesaanbod hebben. Bij deze methode horen verschillende handpoppen, deze zijn gekoppeld aan de verschillende taal- en rekendoelen. In elke kleutergroep wordt er natuurlijk ook veel gespeeld, gezongen, voorgelezen, gegymd en geknutseld! En… we zijn een Vreedzame School, dus ook aan de sociale vaardigheden wordt elke week gewerkt!