Onze identiteit

Onze school is een van de vier Gave Scholen (voorheen S.H.S.). De andere drie scholen van de Gave scholen in Veenendaal zijn de Patrimoniumschool, Rehobothschool en Tov. De grondslag van onze scholen is de Bijbel als Gods Woord, zoals opgevat in de drie formulieren van enigheid.

Onze opdracht

De leerkrachten zien het als een uitdaging om vanuit hun geloof met de kinderen om te gaan. Daarbij zullen zij elke schooltijd beginnen en eindigen met gebed en wordt er dagelijks vanuit de Bijbel verteld en/of n.a.v. de bijbelverhalen een verwerking gemaakt. Kennis van de Bijbel, het zingen van de psalmen en christelijke liederen zijn een onderdeel van de schoolopvoeding. Om diezelfde reden nemen de christelijke feesten zoals: Kerst, Pasen en Pinksteren een belangrijke plaats in.

Om het daar niet bij te laten, worden alle vakken onderwezen in het licht van door de Bijbel aangegeven normen en waarden, zoals: dienstbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover God de Schepper, de medemens en de schepping

Kernwaarden

Bij Onderwijsgroep Gave werken we vanuit de volgende kernwaarden:

Geloof

We hebben een open en respectvolle houding tegenover elkaar; ouders, leerlingen en ook collega’s met diverse denkwijzen en van verschillende geaardheid. We luisteren naar elkaar: eerst begrijpen en dan begrepen worden. Verbinding is de enige manier om echt in gesprek te zijn.

Aandacht

Het vraagt een open houding om je te kunnen verwonderen, om echt te kijken, te luisteren en te voelen (hoofd, hart en handen). Tijd nemen voor wat er echt toe doet. Dat willen we in ons onderwijs aan kinderen meegeven. Christelijke scholen, met een open blik naar binnen en naar buiten.

Vertrouwen

Het vraagt een open houding om je te kunnen verwonderen, om echt te kijken, te luisteren en te voelen (hoofd, hart en handen). Tijd nemen voor wat er echt toe doet. Dat willen we in ons onderwijs aan kinderen meegeven. Christelijke scholen, met een open blik naar binnen en naar buiten.

Enthousiasme

Het vraagt een open houding om je te kunnen verwonderen, om echt te kijken, te luisteren en te voelen (hoofd, hart en handen). Tijd nemen voor wat er echt toe doet. Dat willen we in ons onderwijs aan kinderen meegeven. Christelijke scholen, met een open blik naar binnen en naar buiten.

Voor meer informatie over de Gavescholen verwijzen we u naar de website: www.gavescholen.nl