Het team

Op De Bron werken zowel jonge als zeer ervaren leerkrachten, die enthousiast en betrokken zijn en zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor de kinderen. Het is een divers team dat hoge doelen aan zichzelf én de school stelt. Het team bestaat uit zowel leerkrachten, Intern begeleiders, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, een remedial teacher en ander ondersteunend personeel.

Samenvoeging

Na een intensieve voorbereiding zijn de teams van de Engelenburgschool en De Bron per augustus 2022 samengevoegd tot één team. Daarmee is ook veel expertise van beide teams samengevoegd ten gunste van het onderwijs voor onze leerlingen.

TAO

Vanaf dit cursusjaar gaan wij werken als een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO), een organisatiemodel waarbij een klein team van leerkrachten de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid neemt voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende enkele jaren. Deze teams hebben vergaande beslissingsbevoegdheid en kennen geen hiërarchisch leider. De teams worden bijgestaan door een expert- en een ondersteunend team.

Een onderwijsteam kan nauw aansluiten bij de leerbehoefte van uw kind en hierin actief
meedenken, gebruikmakend van de verschillende talenten van de leerkrachten in het
onderwijsteam.

Team De Bron 2022/2023

Verdeling onderwijsteams 2023-2024

Alle groepen zijn verdeeld in verschillende onderwijsteams. Per team zijn een aantal leerkrachten verantwoordelijk voor het te geven onderwijs. In het bronnenboek vindt u een actueel beeld van de verdeling van de groepen over de onderwijsteams.

De leerkrachten worden bij hun werk door het ondersteuningsteam bijgestaan. De leerkrachten en het ondersteuningsteam zijn goed op elkaar ingespeeld en zorgen zo voor continuering van de kwaliteit van het onderwijs op De Bron.