Missie en visie

Onderwijsgroep Gave gelooft in kinderen; zij zijn de toekomst. We vinden het belangrijk om kinderen kennis en vaardigheden mee te geven voor het leren en leven in de 21e eeuw. Kinderen moeten leren om keuzes te maken, problemen op te lossen, samen te werken en actief bij te dragen aan de maatschappij.

Missie

De missie van de school is: een school voor sprankelend Christelijk onderwijs. Sprankelend verwijst naar ons onderwijs. De vier synoniemen voor sprankelend zijn: schitterend, briljant, knap en levenslustig.

De vier synoniemen

Schitterend: we zien elk kind, leerkracht en ouder als een schitterend schepsel, zoals God hen gemaakt heeft. We zien elk kind, leerkracht en ouder als een schitterend schepsel, zoals God hen gemaakt heeft. Hij is ons grote licht en wij en u mogen een middel zijn om dat Licht door te geven. In ons dagelijkse werk en leven staat Hij centraal. Zo hopen we een licht te zijn voor onze omgeving.

Briljant: goed onderwijs, zodat elk kind zich kan ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden.

Knap: Elk kind, ouder, leerkracht is knap, uniek op zijn of haar manier.

Levenslustig: Vol energie willen we met zijn allen genieten van de dynamiek in het onderwijs. Plezier in het onderwijs is belangrijk.

Kinderen komen tot de beste prestaties in een omgeving, waarin ze zich competent voelen (zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de leerstof, plezier hebben in leren) en een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling.

Sprankelend op zoek naar nog beter onderwijs, waarin de leerling centraal staat.

Rudi Zaaijer
Locatieleider De Bron

Visie

In de visie van De Bron beschrijven we wat de uitgangspunten van onze school zijn om tot goed onderwijs te komen.

De visie op identiteit

De grondslag van onze school en van de andere scholen (Patrimoniumschool, Rehobothschool en Tov) die onder de Stichting Hervormde Scholen vallen, is de Bijbel als Gods Woord, zoals opgevat in de Drie Formulieren van Enigheid. In de praktijk gaat het erom dat leerkrachten het persoonlijk geloof handen en voeten geven.

De pedagogische visie

Kinderen komen tot de beste prestaties in een omgeving, waarin ze zich competent voelen (zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de leerstof, plezier hebben in leren) en een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling.

De visie op leren

Wij willen het beste uit ‘onze’ kinderen halen. Wij geloven dat God ons geschapen heeft om tot Zijn doel te komen. We sluiten aan bij de talenten en onderwijsbehoeften van de kinderen. De inspirerende leeromgeving biedt kinderen de mogelijkheid om zich competent te voelen en om zich te ontwikkelen. Naast aandacht voor cognitieve vakken, is er specifieke aandacht voor de leerlijnen van de kinderen, zelfstandig werken en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs; zorg op maat).

De visie op personeel:

Leerkrachten werken vanuit het geloof in de Heere Jezus als persoonlijke Zaligmaker en willen dit ook uitstralen naar de kinderen. Leerkrachten presteren het beste in een omgeving waar ze zich competent voelen (zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de school, plezier hebben in hun werk). Waar ruimte is voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling die zich beweegt in de richting van een zo optimaal mogelijke begeleiding van kinderen.

De visie op de organisatie:
Door het open- en laagdrempelige karakter van de school zullen de ouders van de leerlingen bij bovengenoemde processen zo goed mogelijk betrokken worden. Daarbij streven wij naar een open en lerende houding van alle betrokkenen in en om de school.